موافق

يه بار از استاد ساکت شنيدم:


"آدما با اونايي شوخي مي کنند که دوسشون دارند"


 


عرضي نيست فقط اينکه:شديدا موافقم


 


+کلاس تصحيح نسخ خطي_فک کنم دو سال پيش_شوخي با اصفهاني شوخ کلاس_آقاي قنبري_استاد ساکت_دانشکده ادبيات_هيييييييي ياد آن ايام خوش بخير_ حال اين روزهايمان نيز بخير_ انشاءالله


منبع این نوشته : منبع
استاد ساکت